Rekisterinpitäjänä NääsMaaS-pilotissa toimii Tampereen kaupunki ja rekisteriseloste on luettavissa täällä.  

Henkilötietojen käsittelijänä toimii MDI Public Oy, Tuomi Logistiikka Oy, Intoit Oy, ja Kyyti Group Oy. Tietoja käsitellään organisaatioiden tietoturvaohjeiden mukaisesti. Toteuttajaosapuolet ovat ottaneet EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) vaatimukset asianmukaisesti ja lainsäädännön edellyttämällä tavalla huomioon. Aineistoja säilytetään ja käsitellään vain pilotoinnin ajan toukokuuhun 2020 asti.

Mobility Designer -sovelluksen pilotin käyttöön tarjoaa Kyyti Group Oy ja käyttäjän on siksi sovellukseen kirjautuessaan hyväksyttävä Kyyti Group Oy:n tietosuojakäytäntö. Kyyti Group on rekisterinpitäjä pilotin osallistumismaksujen osalta. Kyyti Group Oy:n Euroopan unionin tietosuoja-asetuksen (2016/679) 13 ja 14 artikloiden mukainen tietosuojaseloste on luettavissa osoitteessa www.kyyti.com/privacy.

Did this answer your question?