Huoltajan tulee käydä lapsen kanssa läpi pilotin ohjeet ja käytännöt sekä noutopaikat. Hakupaikan tarkka sijainti tulee tarkistaa sovelluksen kartasta.

Huoltajien vastuulla on, että lapsi on hyvissä ajoin oikeassa hakupaikassa ja osaa mennä oikeaan autoon.

Reittien sujumisen vuoksi on tärkeää, ettei kuljettaja joudu odottamaan ketään. Tämän vuoksi vanhempien tulee hyvissä ajoin käydä läpi kunkin päivän kyydit sovelluksesta yhdessä lapsen kanssa (hakuaika, -paikka ja auton nimi). Tarkistakaa sekä meno- että paluukyydin tiedot erikseen.

Jos lapsi ei itse käytä sovellusta, vanhempi voi lähettää lapselle kuvakaappauksen matkalipusta, jossa näkyy hakuaika ja auton numero. Matkalippu avataan kunkin matkan osalta oikean alakulman lippu-kuvakkeesta.

Yksittäisen lapsen kyydin kesto voi vaihdella 15 - 45 minuutin välillä. Harjoituspaikalle saapuminen vaihtelee jonkin verran harjoituspaikkojen mukaan. Osassa paikoista on mahdollista oleskella, syödä ja tehdä läksyt ennen harjoituksia, kun taas osassa paikoista harjoituspaikkojen ovet aukeavat juuri ennen harjoituksia. Mikäli aikataulut eivät ole käytännössä toimivia, pyydämme ottamaan yhteyttä NääsMaas-päivystykseen. Paluukyydit harjoituspaikoilta lähtevät n. 10 - 30 minuuttia harjoitusten loppumisen jälkeen.

Samaan kyytiin tulee todennäköisesti lapsia myös muista kouluista. Lapset eivät välttämättä tunne muita kyydissä olevia lapsia.

Jos lapsi on iltapäiväkerhossa, kerhon ohjaajalle on hyvä kertoa harrastuskyydistä ja sen aikataulusta, jotta he tietävät, että lapsi saa nousta kyytiin ja että ohjaaja osaa kehottaa hieman ennen auton tuloa lasta pakkaamaan tavaransa ja pukemaan päälleen sekä menemään ajoissa hakupaikkaan.

Did this answer your question?