Kyydillä on nollatoleranssi kaikenlaisen häirinnän ja epäasiallisen käyttäytymisen suhteen. Kuljettajalla on oikeus ja velvollisuus poistaa kyydistä asiakas, joka häiritsee muita matkustajia tai kuljettajaa seksuaalisesti, rasistisesti tai muulla epäsopivalla tavalla, eikä kehotuksesta huolimatta välittömästi lopeta häirintää. Häirintää on käytös, jonka kohde tulkitsee häirinnäksi, loukkaavaksi tai muutoin epäasialliseksi.

Kuljettajalla on oikeus kieltäytyä ottamasta kyytiin asiakasta, joka käyttäytyy aggressiivisesti tai tavalla, jonka perusteella hänen voidaan ilmeisesti olettaa häiritsevän tai olevan vaaraksi muille matkustajille. Kuljettajalla on oikeus estää edellä kuvatulla tavalla kanssamatkustajaa häirinnyttä asiakasta poistumasta kyydistä samassa osoitteessa kuin häirinnän kohteeksi joutunut asiakas, jos kuljettajan harkinnan mukaan häirinnän kohteeksi joutuneen turvallisuus olisi muuten uhattuna.

Kyyti pidättää oikeuden olla ottamatta kyytiin asiakasta, joka on aiemmin Kyytiä käyttäessään syyllistynyt edellä kuvattuun häirintään eikä ole kehotuksen saatuaan lopettanut häiritsevää tai epäasiallista käyttäytymistä. Edellä kuvatuissa tilanteissa kyydistä poistetuille tai kyydistä jätetyille ei korvata maksetun kyydin hintaa.Kyyti-autoissa ole ei sallittua nauttia alkoholijuomia eikä käyttää huumaavia aineita. Kuljettaja voi vaatia matkustajaa poistumaan kyydistä, jos tämä ei noudata tässä mainittua kieltoa. Huumaavien aineiden käytöstä tehdään myös ilmoitus poliisille. Kyyti-autoissa ei saa tupakoida tai käyttää sähkötupakkaa. Kuljettaja voi vaatia matkustajaa poistumaan kyydistä, mikäli tämä ei noudata tupakointikieltoa eikä välittömästi lopeta tupakointia kuljettajan pyynnöstä.

Asiakkaan aiheuttaessa ajoneuvolle toimenpiteisiin johtavaa vahinkoa (siivous, ajoneuvon korjaus) asiakas on korvausvastuussa koituneista toimenpiteistä. Asiakas on velvollinen sopimaan korvauksen suuruudesta ja siitä miten aiheutetusta vahingosta suoritettava korvaus suoritetaan suoraan ajon suorittaneen kuljetusyrityksen kanssa. Kyyti ei osallistu korvauksen hakemiseen.

Did this answer your question?