Lemmikkien kuljettaminen on mahdollista, mutta lemmikit on ilmoitettava matkatavaroissa ja niistä voidaan periä lisämaksu kulloinkin voimassa olevan hinnoittelun mukaisesti.

Kuljettaja voi kieltäytyä kuljettamasta lemmikkejä, joiden voidaan perustellusti olettaa aiheuttavan häiriötä tai olevan vaaraksi muille matkustajille tai kuljettajalle.

Kyyti ei vastaa matkustajalle mahdollisesti aiheutuvista allergisista reaktioista, joita kuljetettavat tai aikaisemmin kuljetetut lemmikkieläimet voivat matkustajalle aiheuttaa.

Did this answer your question?